Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

Recepce ozařoven
+420 597  374  300
CZE ENG

  CYBERKNIFE  OSTRAVA

Aktuality 2011

29.11.2011 navštívil naše centrum čtyřčlenný tým z medicínského a výzkumného oddělení firmy Accuray, výrobce CyberKnife. Cílem návštěvy byla výměna zkušeností s provozem této unikátní technologie a podpora rozvoje nových léčebných přístupů a indikací v blízké budoucnosti. Z aktuálních počtů léčených pacientů vyplývá, že FN Ostrava je největším centrem pro stereotaktickou radioterapii karcinomu prostaty a karcinomu pankreatu v Evropě a patří mezi pět největších center pro tyto diagnózy v celosvětovém měřítku! Onkologická klinika připravuje výzkumný projekt pro takzvanou virtuální brachyterapii - metodu, která se zatím nikde na světě nepoužívá a jejímž cílem je nahradit brachyterapii pomocí CyberKnife u pacientů, kteří ji z důvodů závažných přidružených chorob nemohou absolvovat. Zahájení projektu podporovaného firmou Accuray plánujeme na druhou polovinu roku 2012.

Počet pacientů

Celosvětový počet pacientů léčených pomocí CyberKnife již přesáhl 100.000, podíl léčby mozkových a ostatních indikací je 50/50. Průměrný počet pacientů léčených ročně na jednom přístroji je:
USA: 150
Evropa: 254
Asie: 196 
Fakultní nemocnice Ostrava: 380

První rok klinického provozu

CyberKnife má za sebou první rok klinického provozu. Ošetřili jsme celkem 380 pacientů, z toho 12% v oblasti hlavy (intrakraniální stereotaktická radiochirurgie) a 88% mimo hlavu (extrakraniální stereotaktická ablativní radioterapie). Náklady na léčbu pro všechny zdravotní pojišťovny byly pouhých 35 mil. Kč, což je ve srovnání s náklady na standardní radioterapii i systémovou léčbu zanedbatelná suma. Pracovníci kliniky prezentovali první zkušenosti s klinickým provozem CyberKnife v celkem 16 sděleních, z toho 12 národních a 4 mezinárodních.

Zpět